Корпоративне управління


Group DF впроваджує та підтримує найкращі стандарти корпоративного управління у своїх бізнесах, дотримуючись вимог законодавства в усіх регіонах присутності Групи.

 

На практиці не існує єдиної моделі ефективного корпоративного управління, що є однаково прийнятною для всіх компаній. 

 

мета кожної компанії

 

Обрати таку модель, яка найкраще відповідає особливостям цієї компанії, і на її основі побудувати оптимальну та найбільш ефективну для себе систему внутрішньо-корпоративних відносин.
 

 


 

Ми вважаємо, що Group DF

знаходиться

на правильному шляху

 


corporate

 

У 2011-2012 роках Group DF реалізувала низку програм, які дозволили суттєво підвищити ефективність корпоративного управління, раціоналізувати юридичну структуру Групи, а також досягти більшої прозорості Групи та її бізнесів.

 

Завдяки цим програмам, ми впровадили низку ефективних процедур внутрішнього контролю, планування та прогнозування. Крім того, ми вдосконалили систему ухвалення обґрунтованих рішень та підзвітності, а також максимально підвищили ефективність механізмів захисту права власності.

Наш підхід до корпоративного управління передбачає як всебічний контроль, так і можливість оперативного реагування на потреби бізнесу, а також на появу нових правових, регуляторних і податкових змін.

 

Впровадження найкращих практик корпоративного управління відкриває для наших бізнесів нові перспективи та можливості на міжнародних фінансових ринках.