JSC “SPC UkrAgro”(Zhmerynka)


“UkrAgro NPK”

23100, Vinnytsia Region,
Zhmerynka, 19G Barliaieva St

Tеl.: +380 4332 5 12 24